זכיונות והסכמים

 

z13 z12 z11
 מלומה רישום הזן בישראל - דף 3  מלומה רישום הזן בישראל - דף 2 מלומה רישום הזן בישראל - דף 1

 

  heskem1 Page 2 heskem1 Page 1
   מלומה הסכם הפצה בישראל - דף 2 מלומה הסכם הפצה בישראל - דף 1

 

z14 z135
מלומה רישיון יבוא לישראל דף 2  מלומה רישיון יבוא לישראל דף 1
 

 

המועצה לזכויות מטפחים:
חוק זכויות מטפחים